September BI sin egen infrastruktur ligger i skyen. Selskapet drifter også installasjoner i skyen for kunder og integrerer inn kunden sine systemer enten de ligger på private servere, i private skyer eller etterhvert i offentlig sky.

– Vi har brukt skyen aktivt så lenge at det har blitt normalen for oss. På høy tid å fortelle om det, sier senior systemutvikler Hallvard Korsgaard i September BI.

September BI har ingen fysiske servere lokalt, men har flyttet alt til skyen. Her er det ulike oppsett å velge i. Selskapet har valgt å leie dedikerte servere inkludert en webserver som de selv drifter. I tillegg leier de tjenester som skyleverandøren Microsoft Azure har driftsansvar for.

Går over til tjenestebruk

– Vi vil etterhvert gå bort i fra å leie dedikert servere hvor vi har mye operativt ansvar selv. I stedet vil vi leie tjenester fra skyleverandører. Da vil disse ivareta blant annet oppetid, programvareoppdateringer og sikkerhet.

– Det vil dessuten bli mye enklere å skalere opp og dermed betjene flere kunder, uten at vi må oppskalere vår egen bemanning. Dette er viktig for å kunne tilby kostnadseffektive løsninger, sier han.

Korsgaard har jobbet hos Microsoft Services i årrekke. Dette er konsulentavdelingen til Microsoft som steller med utviklingsoppgaver sammen med partnere og kunder. Han er positiv til selv å drifte løsninger i skyen, sammenlignet med å ha servere hos tradisjonelle IT-driftsvirksomheter.

– Nå kan vi styre alt selv inkludert nettverk, brannmurer og andre detaljer. Vi går rett inn og tar slike ting med en gang behovet oppstår. Hos driftsselskapene må vi registrere en supportsak som kan ta mange uker å gjennomføre. Det ser lettere ut på papiret, men vi har ikke tid til å vente på slikt.

Seebrite som SaaS

For tiden jobber September BI med å gjøre ferdig Seebrite som en såkalt SaaS-løsning. SaaS står for Software as a Service. Seebrite i dette formatet vil være migrert fra løsninger som September BI selv har driftsansvaret for til løsninger som Microsoft Azure drifter.

I bunn av Seebrite-løsninger ligger et datavarehus hvor data samles fra mange forskjellige kilder. Derfra overføres data for videre prosessering i den såkalte Kuben. Kuben gir grunnlaget for rapportene som kundene i realiteten genererer ved å taste på Seebrite-klienten sin på PC eller mobile enheter.

Integrasjoner med API

– I dag henter vi data til datavarehuset i hovedsak fra kundenes egne servere, men også fra serverløsninger som driftes i skyen. Etterhvert som kundene går over til SaaS-løsninger også for sine kjernesystemer, vil vi integrere våre og deres løsninger via standardiserte grensesnitt – såkalte API-er. Slik integrasjon vil bli helt vanlig og vi er godt forberedt på det, sier han.

– Vi har brukt skyen aktivt så lenge at det har blitt normalen for oss. På høy tid å fortelle om det, sier senior systemutvikler Hallvard Korsgaard i September BI.

Skybegreper

Dedikerte servere i sky innebærer å leie plass på virtuelle servere.

Lagringsplass i sky innebærer å leie lagringsplass. Privat bruker vi for eksempel Dropbox.

Skytjenester innebærer mer enn å leie plass. I stedet benytter du deg av tjenester som er i skyen. Et eksempel: Du kan leie en server og installere en database på den som du selv administrerer. Alternativt kan du leie en database som skyleverandøren administrerer. Privat bruker vi kanskje tekstbehandlingstjenesten i Dropbox.

Privat sky innebærer at du leier driftstjenester fra en IT-driftspartner. Svært mange virksomheter kjøper i dag driftstjenester på denne måten, fremfor å ha egen maskinvare, programvare og driftspersonell.

Offentlig sky innebærer at du leier driftstjenester fra en offentlig skyleverandør som AWS og Microsoft Azure.

Hybrid sky innebærer at du kombinerer privat og offentlig sky. Én grunn til å gjøre dette, er at du i de store offentlige skyene ikke nødvendigvis har kontroll på hvor data blir lagret og prosessert. Det har du ved å inkludere et element av privat sky.

Multi-sky innebærer at du kombinerer ulike offentlige (og eventuelt private) skyer.