Seebrite er fra bunnen av utviklet for retail og kjededrift, og gir innsikt og operasjonell støtte til alle fra butikkmedarbeidere til toppledelse

Seebrite består av flere moduler:
Seebrite Web – Dashboards, drill-downs, grafer og trender, rapporter og analyser
Seebrite Mobile – KPI’er på mobil, grafer og rapporter
Seebrite Operations – Oppgaver, sjekklister, bilder
Seebrite Segments – Lagre segmenter av kunder eller varer for videre analyse og oppfølging
Seebrite Entity – Vedlikehold av supplerende data som grunnlag for BI løsningen

 

Seebrite er det rolletilpassede verktøyet du bruker til daglig

Rolle- og tema dashboards gir innsikt servert på sølvfat

Gjennom rolle- og tema dashboards kan Seebrite bidra til å gjøre innsikt tilgjengelig og visuelt på en enkel måte. Mange brukere i en organisasjon har ikke, og skal ikke, ha tid eller kunnskap til å betjene “self service analytics” applikasjoner der de får et verktøy med tilgang på datakilder – uten predefinert innhold. Vår erfaring viser at de beste resultatene oppnås ved å definere predefinerte analyse-dashboards der brukere med behov kan filtrere, drille og sortere seg frem til nødvendig innsikt og beslutningsgrunnlag.

 

Noen starter dagen med vg.no. Andre med Seebrite

Seebrite BI presenterer data på web, nettbrett eller mobil – som webklient eller app. Mange starter dagen med Seebrite for å se hvordan salget har gått og for å sette hjernen i gang for dagens oppgaver.

Det er veldig vanedannende. Vi kan sette opp Seebrite mot datavarehuset så du kan følge utviklingen så tett opp mot sanntid som datamaskiner og nettverk kan spise unna. Alle får innhold ut i fra egen rolle. Butikkmedarbeidere kan følge med på sitt. Det kan også avdelingslederen, butikklederen, regionslederen, ulike funksjoner ved hovedkontoret – og gjerne også de som eier alt sammen. Det er stas, nyttig og motiverende.

Med Seebrite kan bedriften dele viktig styringsinformasjon med alle uavhengig av rolle og forkunnskaper. Brukerne skal kunne kaste et raskt blikk på skjermbildet, se hvilken vei det bærer og gjennomføre tiltak for opprettholde eller justere kursen.

 

Datavarehus bygd av folk som kjenner datakildene i retail

Å samle inn og sammenstille data var lenge business intelligence-oppgave nummer én. For September BI er dette en helt grunnleggende ferdighet som gir brukerne felles beslutningsgrunnlag (slutt på «mine og dine tall») og styringsdata som grunnlag for å gjøre endringer underveis.

Leveransene våre inneholder et datavarehus og en analysedatabase, «kube» med datamodell skreddersydd for kjeder og engrosvirksomhet. Vi får tempo i prosjektene ved å bruke våre egne mal-databaser. De er utviklet basert på lang erfaring fra varehandel og retail business intelligence.

Hovedkomponentene  Microsoft SQL Server og Visual Studio blir brukt som plattform og verktøy for utvikling av løsningene, og Microsoft sine verktøy for BI er meget sterke. Det er derfor ikke behov for investeringer i mellomvare for utvikling og konfigurasjon.

Vi har integrert de fleste kildene i bransjen før

Vår filosofi er å legge mest mulig forretningslogikk i kubedatabasen. Da blir det enklere å konsumere data på tvers av verktøy og rolle. Når nøkkeltall, avvik, vekstrater og annet er ferdig kalkulert, er det enklere å unngå diskusjon om tall i «din og min rapport». Distribusjon av nøkkeltall og rapporter gjøres gjennom Seebrite eller i Excel.

Integrasjon mot kilder baserer vi også på gjenbruk av integrasjonspakker og script. Gjennom dette blir integrasjonsarbeidet raskere og rimeligere. Vi har erfaring med svært mange av det mest bruke systemene i bransjen. Eksempelvis Dynamics Ax / NAV, Lindbak, Wincor Nixdorf, Visma Retail, LS Retail, Columbus RCM, Time Grip, Trollweb, Oculos, Løsning1, Infor M3, Driwkraft, Retalix, Coda med flere.

Retail Business Intelligence basert på Seebrite og partnere

Vi i September BI er retail-folk som kjenner retailbransjens ønsker, språk og behov. Egentlig skal du ikke merke at vi er en IT-bedrift, men helst oppleve at vi stikker verktøy i hendene dine som er gjør det veldig mye morsommere, enklere og mer lønnsomt å lede og jobbe i kjeder og enkeltbutikker.

For å levere nøyaktig det bransjen trenger, legger vi våre egne ressurser i kompetanseoppbygging og utvikling av business intelligence-klienten Seebrite. Dette bygger vi på toppen av løsninger og kompetanse som er kjerneområder for partnerne våre. Samme taktikk følger vi i digitaliseringsløpet ut i skyen.

I flere av systemene blir det lagt ned milliardbeløp til utvikling og videreutvikling. September BI verken kan eller vil konkurrere med det. I lager vi helhetlige, unike løsninger basert på Seebrite, partnersamarbeid og kompetansen vår på å skape maksimalt ut av standardløsningene.

Dette er vår system- og kompetansemodell:

  • Seebrite Business Intelligence. Egenutviklet nett- og app-klient som blir tilpasset hver kjedes spesifikke ønsker og behov. Seebrite er det du og alle i kjeden får i en versjon tilpasset brukeren sin. Den er nyttig, enkel, blid, morsom, motiverende og vanedannende.
  • Microsoft-løsninger. Vi har valgt Microsoft som teknologipartner. Der bygger vi September BI-kuben – datavarehuset som er en selvsagt del av en business intelligence-løsninger. Vi bygger råsterke retail business intelligence-datavarehus og integrasjon med datakilder med blant annet Microsoft Power BI, Microsoft SQL Server, Microsoft Integration Servies (SSIS) og Microsoft Analysis Services (SSAS).
  • Folk og systemer. Vi har knyttet til oss folk spesialister på sine områder og systemer som er spisset inn mot funksjonalitet vi trenger i løsningen.

 

Microsoft

Driw

Driw AS leverer logistikkløsninger for distributører i varehandelsbransjen og er en engasjert rådgiver for kundene. Driw har valgt September BI som BI-partner og leverer ofte Driw-løsninger hvor Seebrite BI er portal og September BI-tjenester inngår i leveransene. Les mer om Driw AS.

EasyQuest

Vi har integert EasyQuests løsning for spørreundersøkelser på nett. Innrapportering av mål, kommentarer til resultater, kundeundersøkelser m.m. håndteres enkelt, rimelig og bra. Data blir fortløpende oppdatert og presentert for Seebrite-brukerne.