Også for prestasjoner i retail ser den velkjente 80/20-regelen til å gjelde. Det ligger med andre ord et stort potensiale i å redusere variansen og løfte 80 prosent-gruppen opp til nivået til de 20 prosent beste.

– Seebrite Operations er vårt bidrag til en verktøykasse for at kjedene skal kunne drive effektivt og digitalisere operasjonelle oppgaver, sier daglig leder Øyvind Stige.

 

Todelt

Modulen har todelt funksjonalitet. I administrasjonsverktøyet legger superbrukere/ledelse opp oppgaver. Oppgavene blir tilgjengelig for brukerne som ”Mine aktiviteter”, enten de bruker Seebrite som webklient eller mobil-app.

– Ta for eksempel gjennomføring av en kampanje. Hver butikksjef har da ansvar for en serie oppgaver. Disse skal huskes på, gjennomføres og rapporteres.

– De beste har godt grep på dette, mens det for andre glipper av en eller annen årsak, sier han.

 

Grønt lys

En ”Klar for kampanje”-oppgave kan for eksempel ha punktene lese kampanjenytt, en sjekkliste med flere deloppgaver og rigging av kampanjetorg. Når et punkt er gjennomført, merker brukeren av dette med grønt. Ved å ta bilde av torget oppnås både grønt lys og at ledelsen kan se hvordan oppgaven er håndtert.

– Dette gir rom for å følge opp med tips, ros og belønning – og gjerne litt konkurranse internt om å rigge til det beste torget, sier Stige.

Ledelsen har naturligvis brede muligheter for å selektere hvem som skal gjennomføre aktivitetene på mange nivå er, fra enkeltmedarbeidere, til alle i et team eller hele kjeden.

Retail business intelligence into retail business operations

”Mine oppgaver” dukker opp i Seebrite. Ved å følge oppgavene kan ledelsen få bedre styring og medarbeidere løfte seg.