Autogruppen er Norges første og eneste frivillige og frittstående kjede av selvstendige merkeforhandlere – et horisontalt samarbeide eiet og formet av forhandlerne.  Kjeden ble etablert i 1999 og består i dag av over 100 merkeforhandlere geografisk spredt over hele landet. Kjeden er merkenøytral og representerer mer enn 30 ulike merker.

Autogruppen hadde behov for å gjøre arbeidet med innsamling av kjøpsdata og beregning av bonusgrunnlag og bonus enklere for både medlemmer, kjeden og leverandørene.  Gjennom et prosjekt med September BI er det etablert en WEB løsning som dekker behov for datafangst, kalkulasjon av bonus i henhold til inngåtte leverandøravtaler og rapportering av opptjent bonus for totalt og for den enkelte forhandler.

Autogruppen kan selv vedlikeholde informasjon om medlemmer og brukere, leverandører og deres bonusavtaler, gjerne med ulike bonusnivå basert på volum eller antall.