Seebrite Operations klargjør sammenhengen mellom butikkenes nøkkeltall og prestasjoner i forhold til butikkstandard og kampanjer

– For første gang har vi fått ett enkelt system som hovedarbeidsverktøy for salgsorganisasjonen i butikkoppfølgingen.

Det sier Hanne Holsted, leder for Nilles butikkservicesenter. Butikkstandarden for kjedens 400 butikker i Norge og Sverige er nøye definert, med klare målsetninger om å heve gjennomføringsgraden.

– Det hadde knapt vært mulig å følge opp dette daglig og visuelt, uten et verktøy som dette, sier Holsted.

Nille er en ledende norsk lavpriskjede og markedsfører seg ”produkter til alle anledninger”. Kjeden har initiativtager og pilot fra primo 2017 for modulen Seebrite Operations. Seebrite Operations bidrar til enklere og mer effektiv drift og oppfølging i kjeder, inkludert sjekklister for kampanjeklar og rapportering med bilder direkte fra smarttelefon-app.

Unik kombinasjon med nøkkeltall

– Applikasjoner for driftsstyring finns fra før, men ikke godt integrert med business intelligence. Kjernen er å kombinere operations med nøkkeltall for hver butikk. Da kan vi se tydelige mønstre bak butikkenes prestasjoner. Det bringer et klarhetens lys til det hele.

Nille ønsker ikke å styre i detalj, for styringens skyld.

– Alt må ses fra kundens perspektiv. Butikksjefene må få beholder sitt kreative spillerom i forhold til konsepthåndbøkene våre og vi ønsker ingen formålsløs mikrostyring.  Når vi ser vi sammenhengene mellom tiltak og omsetning tydelige og kan dermed prioritere det viktige på objektivt grunnlag.

Samarbeidsapplikasjon

Nille dekker hele Norge og har delt sin virksomhet inn i 13 distrikter. Regelmessig møter distriktssjefene opp i butikkene og gjennomgår sjekkliste i Seebrite Operations med butikksjefen. Sammen tar de tre bilder fra butikken og kommenterer hvert bilde.

– Etter besøket får butikksjefen opp besøksrapporten på sin Seebrite-bruker – et håndfast bevis på at butikkbesøket er gjennomført, er viktig og skal følges opp med tiltak.

Distriktssjefene får også en fin logg på hvilke butikker de har besøkt, hvor mange besøk over tid og inntrykk av hvilke som bør prioriteres i fortsettelsen.

Bedre alternativ til intranett

Holsted trekker også frem mange ulike eksempler på bruk av Seebrite Operations og kommer gjentatte ganger tilbake til det visuelle. Før hadde flere distrikter egne Facebook-sider for bildedeling. Kjeden brukte dessuten intranett med Sharepoint-løsninger.

– Vi ønsket oss noe bedre. Nå lagres alt i datavarehuset og distribueres derfra.

Butikkene kan fritt opprette bildetips og dele med alle andre. Det kan være alt fra blide ansatte i forbindelse med en sesongåpning, en utstilling de er ekstra fornøyd med, et lekkert kampanjetorg eller lignende. –

Fra hovedkontoret deler vi andre veien av saker og ting vi gjør og jobber med, sier Holsted.

Bilder med kommentarer rullerer i en bildetipsmodul på startsiden av hver brukers Seebrite. Det er naturligvis stor stas å ha sitt bilde på forsiden. Ekstra interesserte blir medarbeiderne i andre butikkene dersom bildene er fra butikker som også topper på nøkkeltall. Kanskje noe å lære?

Nille får mye god læring ut av systemet. Hvor fort klarer for eksempel kjeden å snu seg for å kjøre en kampanje? Tar det en uke, så er det lite vits i å kreve tre dager. Tar det en uke, går det an å jobbe systematisk med en målsetning om å redusere dette til to-tre dager.

Ser hvem som følger opp

– Noen ganger er hastighet helt avgjørende, for eksempel dersom en kampanje ikke virker og vi må justere underveis. Da kan vi legge ut en aktivitet i Seebrite Operations med instruksjoner og bilde- eller videoeksempler på hva som skal gjøres. Butikkene kvitterer ut ved å ta bilde av fullført aktivitet. Vi har full oversikt over hvem som har utført og hvem som mangler.

– Ved hovedkontoret kan vi kvittere tilbake med en tommel opp og hyggelig kommentar. Det er fint å kunne drive ledelse også på denne måten.

Virksomheten blir naturligvis styrt etter klare nøkkeltallsmål. Når kjedeledelsen fokuserer på nøkkeltallforbedring, vektlegger den veiledning i hvilke konkrete, praktiske tiltak som kan føre til høyere salg.

– Seebrite Operations hjelper oss med dette. Vi kan for eksempel sende ut en veiledning, bilder eller video. I neste omgang får vi oversikt over hvem som har sett dette og tommel opp når de selv har utført aktiviteten.

Seebrite for alle

Innholdet for hver Seebrite-bruker er brukertilpasset og  presenteres i sanntid. Datagrunnlaget fanges fra kilder inkludert Microsoft Dynamics, Lindbak POS og Oculos med kundeklubbdata.

Med Seebrite Operations kan Nille se sammenhengen mellom butikkenes nøkkeltall i forhold til kjedens butikkstandard og kampanjeretningslinjer.

– Elementene i Seebrite Opertaions finns i andre systemer og vi har prøvd mange. Men, får du ikke svarene koblet mot butikkens tall blir de aldri gode, sier Hanne Holsted i Nille.