September BI ble valgt som leverandør og samarbeidspartner for sportskonsernets andre generasjon BI-løsning.

Relevante data
– Noe av det som trigget butikksjefene var snedig grafisk presentasjon av sanntidsdata, fem ajourførte hovedelementer, konverteringsrate fra besøk til handel, og muligheter for å konkurrere med andre butikker ved å studere sammenlignbare data, sier Tone J. Myhre, Senior Business Controller i Gresvig.

Business intelligence handler om å fremskaffe og presentere virksomhetskritisk informasjon som beslutningsgrunnlag. Skjermbildet til Gresvig-brukerne går internt under navnet Min Butikk og vises med September BI sin webklient Seebrite.

Klarhetens lys
Navnet Seebrite henspeiler på å se klart. At Min Butikk er blitt intuitivt og gir fortløpende relevant informasjon til butikksjefer og kjedeledelse, skyldes et seriøst tung arbeid med å løfte frem informasjon fra mange andre IT-systemer inkludert butikkdatasystemet Lindbak POS.

– Den tekniske kompleksiteten i BI er enorm. Men, du bommer dersom du går for dypt inn i denne materien. Beslutningsgrunnlaget som blir presentert må være enkelt og relevant. For ikke å gå seg bort, er det avgjørende med en leverandør med forretningsmessig forståelse, sier Gresvigs IT-forretningsarkitekt Kai Robert Hallberg.

Internt i konsernet er Myhre kunden og Hallberg leverandøren som binder Myhres forretningsansvar sammen med løsningen fra September BI. Seniorkonsulent Stian Dybdahl er driftsansvarlig.

Ajour, rask og stabil
– Fra kildedypet må informasjonen være ajour og presenteres raskt og stabilt. I motsatt fall har du tapt. Da vil brukerne velge andre kilder, selv om de er dårligere. Det vil prege beslutningene. For eksempel henter vi fortløpende frem omsetningsdata fra Lindbak POS og presenterer disse med en løper eller skiløper på vei til mål, forteller Hallberg.

Gjennom dagen nærmer løperen seg den grønne mållinjen som viser dagens budsjett eller fjorårets omsetningstall for den aktuelle dagen.

Differensiert løsning
Kjedeledelse og butikksjefer har ulike beslutningsansvar og informasjonsbehov. Derfor er løsningen tilpasset forskjellige brukeres behov, inkludert innkjøp, finans, salg, logistikk, marked etc. – Altomfattende, slår Myhre fast.

I og med at butikk- og kjededrift ikke er statisk, er løsningen fra bunnen av tilrettelagt for tilpasninger.

– Vi kan gjøre enkle ting selv. Det styrker eierskapet vårt til løsningen. For større ting, vet vi at September BI står i beredskap. Leverandøren går den ekstra mila når den må gåes. Slik de gjorde ved innføringen av dette komplekse IT-systemet. Det gikk med noen weekender. Usikker på om en større leverandør ville ha stilt opp på samme måte. Vi kom i mål sammen og ser en fordel i å ha en nær partner, sier Hallberg.