KID Interiør valgte September BI i konkurranse med et titalls andre business intelligence-leverandører. (foto © KID Interiør)

KID Interiør har inngått avtale med September BI om levering av komplett datavarehus og business intelligence (BI)-løsning for brukere på alle nivåer fra butikkselgere til kjedeledelse.

– Vi gjennomførte en grundig prosess før valget falt på September BI og deres Seebrite-løsning, sier Petter Schouw-Hansen, CFO i KID Interiør AS.
Forut for valget gjorde KID Interiør en bred vurdering av markedet og var i dialog med mer enn ti leverandører. Blant disse var store leverandører av BI-verktøy, rene BI-leverandører, konsulentselskap og tradisjonelle datavarehus-aktører.
– Bransjeløsningen Seebrite, erfarne konsulenter, fleksibilitet i løsning og gode referanser var utslagsgivende for valget, sier Schouw Hansen.

Hovedkriteriene for vurderingen til KID Interiør

• Mobil app til alle 1000 butikkmedarbeidere
• Leverandør med erfaring fra andre og relevante handelsvirksomheter
• Stor grad av standardtabeller og retailorientert funksjonalitet i database som gjør implementering rask og enkel
• Omfatte verktøy for driftstyring (løsninger for digital driftsoppfølging og kommunikasjon med butikk)
• Datamodell basert på høyeste detaljnivå (alle bonger [«kassalapper»] lastes inn)
• Støtter rapportering i butikk- og kategoridimensjon
• Fleksibel IT-arkitektur som medfører at KID senere kan endre front-end systemer uten for store investeringer
• Muliggjøre individuelle fokusområder per butikk
• Totalkostnad for løsning
• Fleksibel løsning hvor KID Interiør også selv kan gjøre endringer og tilpasninger

– Vi gjennomførte en grundig prosess før valget falt på September BI og deres Seebrite-løsning, sier Petter Schouw Hansen, CFO i KID Interiør AS.