Interoptik Norge har valgt September BI som leverandør av en løsning for rapportering og analyse. Løsningen skal benyttes til oppfølging av synsprøver, ordreinngang og salg, nøkkeltallsrapportering og benchmarking for alle butikker i kjeden. Alle brukere får tilgang til systemet gjennom en webportal som benytter programvaren «Seebrite». Superbrukere kan fritt lage egne analyser med Excel Pivot eller Power Pivot.