Business intelligence-verktøy for butikksjefen og deg som jobber i butikk

Fra September BI får du som er butikksjef eller jobber i butikk et verktøy med fakta og nøkkeltall som støtter din egen kompetanse, erfaringer og magefølelse. Verktøyet du bruker heter Seebrite og setter sluttstrek for å følge opp rapporter per email/pdf og telefaks. September BI har en prismodell for Seebrite som gjør det overkommelig å gi samtlige medarbeidere bra butikksjef til lørdagshjelpen tilgang på verktøyet.

Seebrite fungerer som app på mobil og i nettlesere på PC, nettbrett og mobil. På dashboardet – forsiden – kan du få nøkkeltall presentert i sanntid og se hvordan det går utover dagen. Les hvordan butikkmedarbeiderne kan følge med hos Gresvig.

Å drive god butikk er spennende og engasjerende. Seebrite blir verktøyet som hjelper deg å utvikle butikken, avdelingen eller ansvarsområdet ditt. Du kan følge utviklingen hos deg selv over tid, men også sammenligne og konkurrere med andre butikker i kjeden eller med andre butikker i samme varehus som har samme eiere slik de gjør hos Cubus og Varner.

Verktøyet gir deg også konkrete fakta som du og medarbeidere kan se på sammen for å gjøre endringer og styrke omsetningen.

Her er noe av det du kan gjøre med Seebrite i butikk!

  • DASHBOARD: Trafikklys (grønt, gult og rødt), nøkkeltall og grafer viser hvordan du ligger an.
  • DATADRILLING: Drill deg nedover for å se hvordan det går. Du kan trykke på avdeling, varegrupper og enkeltprodukter og studere utviklingen.
  • ANBEFALINGER TIL AKTIVITETER: Basert på nøkkeltall, kan du som butikksjef med noen få klikk få anbefaling til aktiviteter – gjerne etter å ha sett sin egen butikk rangert mot andre. Deretter kan du velge en aktivitet og sette deg mål. En påminnelse i dashboard sørger for at aktiviteten ikke blir glemt.
  • DELE MED ANDRE: Vis hva som selger bra og det du er stolt av! Med Seebrite-appen kommer du og dine kolleger nærmere de andre butikkene. Dere får nye muligheter for å samarbeide og inspirere hverandre. Knips bilder og send inn – så får andre også se.
  • LÆR AV DE BESTE: Hvilke butikker i kjeden eller samme region gjør det best? Hva kan årsaken være? Hvorfor går de samme igjen på toppprestasjonene om og om igjen? Hva kan du lære av dem og kan du kanskje gå forbi dem ved neste korsvei?