Retail business intelligence for langtidsplanlegging og operasjonell kjedestyring

Fra September BI får du retail business intelligence-verktøy for analyse og operasjonell ledelse på alle nivåer og i alle funksjoner.

Fra et lederperspektiv har vi en todelt tilnærming.

For det første er business intelligence uløselig knyttet til datainnsamling, analyse, datamining/datadrilling og langtidsplanlegging.

For det andre tilrettelegger vi for bruk av dataene der og da i det vi kaller operational business intelligence.

Datainnsamling, analyse, datadrilling og langtidsplanlegging

Dette er vanlige problemstillinger ledere i varehandelskjeder er opptatt av og som vi i September BI har gode løsninger på.

 • AUTOMATISERT DATAINNSAMLING: Fortsatt bruker mange analyseansvarlige i kjedene tiden sin hovedsakelig til å samle inn, sammenstille og presentere data – ofte med Microsoft Excel som hovedverktøy. Noe er automatisert, men regelen er at disse prosessene inkluderer manuelt arbeid. I og med at brukerne av analyseverktøyet ønsker ferske data, må den manuelle jobben blir gjort hver dag inkludert lørdager og i ferier. September BI automatiserer disse prosessene. Såfremt datakildene gir rom for det, kan vi samle inn og sammensette data i tilnærmet sanntid. Dette frigir tid for analyseansvarlige fra å samle og sammensette data til det langt mer verdiskapende å analysere og gi anbefalinger til ledelsen. Se kundehistorie XXL om dette.
 • FELLES HOLDEPUNKT I SAMMENLIGNBARE DATA: Økonomi, marked, HR, logistikk, butikk, netthandel/ecommerce og kundeklubber er alle funksjoner i samme virksomhet, men like fullt ofte med forskjellige datasystemer og dermed også datagrunnlag. Når datagrunnlaget er forskjellig, er det vanskelig å etablere et helhetlig datagrunnlag på tvers av enhetene. Se kundehistorie VITA om dette.
 • PRESENTASJON SOM ER LETT Å BRUKE: Når verktøyene er kompliserte, er det vanskelig å gjøre analyser å stole på som beslutningsgrunnlag. Noen har lagt sin elsk på Excel og trenger dette for å bearbeide tallene. Derfor kan September BI presentere analysegrunnlag i både Excel og vår egen nettklient Seebrite. Alle får rollebaserte klienter av Seebrite. De innebærer at dataene blir presentert ut i fra brukerrollens behov.
 • DRILL DEG NEDOVER: I Seebrite ligger informasjonen i lag som du kan drille deg ned i etter behov, for eksempel fra omsetningen til hele kjeden og ned til omsetningen av en kampanjevare på i én enkelt butikk. Dashboardet ditt er utformet for å gi overblikk over dataene du trenger raskt overblikk over i din rolle. Datadykkene er tilrettelagt på en brukervennlig måte som medfører at mange med letthet navigerer i business intelligence-data som tidligere har vært skjult dypt ned i regnearkene.

Operational business intelligence – ledelse, butikkutvikling og kunnskapsdeling av beste praksis

Vi har utformet Seebrite som et verktøy for operasjonell ledelse på alle nivåer i kjeden fra adm. dir. via produktsjefer til avdelingsleder i butikk.  Seebrite BI gir en mengde unike muligheter for innsikt og kunnskapsdeling. Driftsledelsen har full oversikt og kan følge opp aktiviteter i hele kjeden.

 • FELLES VERKTØY FOR BI OG OPERASJONELL STYRING. Lenge har business intelligence pågått med en type programvare og operasjonell styring av drift og kampanjer med annen. September BI har forent dette i ett og samme verktøy. Selv kjernen i det er at den operasjonelle styringen skjer på basis av fakta – kjedens egne nøkkeltall. Det blir mer presist og mindre føleri på den måten.
 • PRAKTISK LEDELSE OG OPPFØLGING: Sentral ledelse, regionledelse, butikkledelse, avdelingsledelse, varegruppeledelse o.a får et håndfast verktøy med faktagrunnlag til å bruke i oppfølging og veiledning av medarbeidere.
 • SETT OG FØLG OPP KPI-er: Ledelsen kan sette og følge opp KPI-er på alle nivåer. Ingenting er som å ha klare mål å styre etter. Når datagrunnlaget er a jour, blir KPI-basert styring mulig i praksis og ikke bare utdatert informasjon om hvordan det egentlig gikk.
 • BENCHMARKING OG EFFEKTMÅLING: Hvordan ligger dere an? Med Seebrite er det lett å følge med på dette. Hvem gjør det best og hva kan vi lære? Er det gjentagende mønstre? Hva kan årsaken være og hva må vi forandre for å gjøre det bedre? Seebrite lar deg kvanitifisere forbedringstiltak og måle effekten av disse.
 • KAMPANJEINFO: Seebrite blir en kanal for å sende ut kampanjeinfo slik at alle er informert.
 • KAMPANJEKLAR: Er alle klare når kampanjer går på lufta? Ledere på ulike nivåer bruker mye energi på å følge opp dette. Ikke alle medarbeidere er like gode til å melde tilbake, noe som innebærer manuell oppfølging og purringer. Med Seebrite kommer SJEKKLISTER opp på app hos butikksjefer og andre nøkkelmedarbeidere. De bekrefter punkt for punkt hva de har gjort, og kan sende bilder tilbake direkte fra appen som viser kampanjetorg og annet de har gjort for å ta i mot kundene. Dette er “hemmeligheter” som mange er stolte av og som de med Seebrite får dele både med sine ledere og alle andre i kjeden.
 • INTERNT SOSIALT NETTVERK: Deling av suksesshistorier og erfaringer er en viktig kilde til motivasjon og erfaringsutveksling. Normalt skjer dette sjeldent, kanskje bare gjennom en samling i ny og ne. Innføring av et bedriftsinternt, sosialt nettverk kan bidra til et skikkelig løft. «Yammer» – Microsoft sitt «Enterprise Social Network” – kan enkelt settes opp og gjøres tilgjengelig fra Seebrite – gjerne med en Yammer-feed som viser de siste innleggene.
 • FORBEDRING OG EFFEKTMÅLING: Avdekk rom for forbedring, sett tydelige mål og følg opp disse.
 • OPPSLAG MOT DRIFTSMANUAL OG E-LÆRING: Seebrite integrerer andre systemer, inkludert driftsmanual/HMS/kvalitetssikring og e-læring. Dermed får brukerne én samlende plattform for enkel tilgang til dette. Det styrker utnyttelsen av denne type ressurser som ofte har lav bruksfrekvens.
 • INNSAMLING AV TILBAKEMELDINGER: Innsamling av tilbakemeldinger fra butikker og driftsorganisasjon er viktig for å etablere gode rutiner og kontroll. Seebrite gjør dette strukturert ved å integrere EasyQuest i løsningen. Eksempler på bruk er «Klar for Kunde» og «Ukerapport med kommentarer til nøkkeltall».
 • FOLLOW KOLLEGA: Butikkene kan velge å følge hverandre gjennom funksjonen «Follow» – kjent fra sosiale medier. Det trigger konkurranseinstinktet når å se i dashboard at du blir fulgt.
 • TILBAKEKALLINGER: Alle som har prøvd, vet at det ved tilbakekalling kan være utfordrende vite hvem som har mottatt og utført jobben. Med Seebrite operational business intelligence går melding ut til den ansvarlige i butikk som kvitterer tilbake. Formidling av viktige beskjeder og kvitteringer for mottatt går hurtig og elegant på denne måten.
 • GJØR FORANDRING NÅ! Den samme funksjonaliteten som blir brukt ved tilbakekalling, kan også brukes når for eksempel et produkt går ekstra godt i en butikk. Send beskjed om smart produktplassering og få kvittering og bilde tilbake som viser at den er fulgt opp.